Javory - Hana a Petr Ulrychovi

Zpěvník...

Tichý hlas

autor hudby: P. Ulrych
autor textu: P. Ulrych

vyšlo na:
Tichý hlas - (1989)
Písně - (2005)
Hana Ulrychová - (nejen) tichý hlas - (2007)
Půlstoletí - (2014)


Z nekonečných dálek
mezi hvězdami
přišli hvězdní hudci
na zem za námi
hledat tichý hlas
skrytý někde v nás
hluboko v nás

Hrají hudci písně
v hoře z javora
zní v nich tichá naděj
tichá pokora
víra v tichý hlas
skrytý někde v nás
hluboko hluboko v nás
hluboko v nás

Áá - ááá ...

Agentura: Alena Ulrychová, Brigádnická 36, Brno - Mokrá Hora 621 00
mobil: 728 186 153,   e-mail: ulrychovi@javory.cz