Javory - Hana a Petr Ulrychovi

Zpěvník...

Kdo je zbojník

autor hudby: P. Ulrych
autor textu: P. Ulrych

vyšlo na:
Příběh - (1987)
Příběh - Ententýny - (2004)
Javory beat - (2009)


Ta spousta hříchů
prolitá krev
v patách má dráby
právo a hněv
a zvláštní účet
u soudců svých
u těch co kážou
co je to hřích

Nežvýká modlitby nevzdychá
nevolá o pomoc do ticha
přes hrozby temnic a žalářů
směje se do tváří modlářů
se smrtí svou věčnou nevěstou
žene se dál cestou necestou
v nebíčku neklepe na bránu
krev za krev a rána za ránu

Není čas hrát si
na zbojníka
každý v něm vidí
jen loupežníka
vypustí duši
v bitvě líté
tak co mu ještě
závidíte

Nežvýká modlitby nevzdychá ...

Hvězdo sviť nám dál stezkou
kterou každý z nás musí projít
někdo s písničkou hezkou
s věčným tichem ten kdo se bojí

Agentura: Alena Ulrychová, Brigádnická 36, Brno - Mokrá Hora 621 00
mobil: 728 186 153,   e-mail: ulrychovi@javory.cz