Javory - Hana a Petr Ulrychovi

Zpěvník...

Javorová hora

autor hudby: P. Ulrych
autor textu: P. Ulrych

vyšlo na:
Tichý hlas - (1989)
Písně - (2005)
Hana Ulrychová - (nejen) tichý hlas - (2007)
Půlstoletí - (2014)


Ať se jen třpytí zlato v dálkách
jednou je každá cesta dlouhá
a každá sláva je moc krátká
na to co zmůže lidská touha

Jen jedny stromy pro nás rostou
jen jedny ruce umí pohladit
kdes to jen hledal pravdu prostou
kterou ti nemůže už nikdo vzít

Trápení
zrození
hlína a kamení
smíření
smíření

Nakonec to byly jen ztráty
pro které jsi se vydal ze všech sil
a co tě čeká když se vrátíš
za co bys nic na světě neměnil

Trápení ...

Prošli hvězdní hudci
pevniny i moře
až doputovali
k javorové hoře

Tichem hvězdných dálek
nekonečným časem
zazněla jim hora
tichým lidským hlasem

Mm-m-m-mm ...

Neslyšeli hudci
žádnou řeč a slova
přesto rozuměli
co jim zpívá hora

Mm-m-m-mm ...

Poslouchali píseň
hory javorové
až se z hvězdných hudců
stali hudci lidé

Agentura: Alena Ulrychová, Brigádnická 36, Brno - Mokrá Hora 621 00
mobil: 728 186 153,   e-mail: ulrychovi@javory.cz