Kontakt

Agentura Alena Ulrychová

Jestřábova 1952/22

664 34, Kuřim

mobil: 728 186 153

(JAVORY,  JAVORY BEAT)

e-mail: ulrychovi@javory.cz


Agentura ADN - Mgr.David Němeček

mobil: 602 741 882   

e-mail: agentura@davidnemecek.cz

(JAVORY BEAT)


 

Technické podmínky pro vystoupení skupiny Javory

Pořadatel musí zajistit:

 • Přístup do sálu 2,5 hodiny před začátkem koncertu a do doby úplného odstěhování technického zařízení po představení.
 • 2 pomocníci na stěhování techniky.
 • Přítomnost jevištního technika a osvětlovače.
 • Přívod el. energie 220V/16A na jevišti.
 • Stůl 2 x 1m se dvěma místy k sezení pro zvukaře v ose sálu ve vzdálenosti 2/3 od jeviště ke konci sálu. V případě, že nelze uvolnit střed sálu, je třeba zajistit místo pro zvukovou aparaturu na boční straně sálu. Na podiu 4 židle.
 • 2 uzamykatelné šatny.
 • Teplota vzduchu v šatnách a na jevišti min. 20 stupňů C.
 • U koncertů pořádaných venku požadujeme kvalitně zastřešené podium (nestačí zahradní altány, party stany a pod.)
 • Občerstvení pro účinkující: Pitná nebo minerální voda, káva, čaj, obložená mísa či chlebíčky
 • Parkování pro 1 dodávkový a 1 osobní automobil v blízkosti místa koncertu.
 • Pro prodej CD a MC zajistit 2 stoly a 2 židle v prostorách tomu určených.
 • Zajišťuje-li pořadatel ubytování, zajistí a uhradí ubytování v hotelu A nebo B s příslušenstvím na pokojích (může být i penzion) s otevřeným restauračním zařízením, kde se soubor může navečeřet v pozdních nočních hodinách. Ubytování pro 7 osob - 5/1 pokoje + 1/2 pokoje.
  U hotelu zajistit parkování pro 2 automobily. Pořadatel zajistí v hotelu možnost setrvání souboru ve svých pokojích až do doby odjezdu na další koncert, t.j. zpravidla do 17.00 hodin.
 • Pořadatel uhradí proti faktuře částku za koncert, která je sjednána na základě dohody s agenturou.
 • Kontakt na zvukaře: Martin Štěpánek 603777596.

Další informace