Bílé prádlo

Stromy, voda, tráva
autor hudby: Petr Ulrych
autor textu: Jiří Wolker

vyšlo na:
Stromy, voda, tráva - (2006)
Hana a Petr Ulrychovi - nej písničky od A do Z - (2012)


Jeden pták na stromě seděl
a na lidi se pořád smál
měl pestré peří z jarních poutí
a zpíval jako letní král

u vodičky děvče milé
bílé prádlo věšelo
bílé prádlo nerozvilé
na šňůrách se rozvilocelý den ten ptáček zpíval
až mu tlouklo srdíčko
bílé prádlo zavonělo
zasvítilo sluníčko

bílé prádlo nerozvilé
na šňůrách se rozvilo
a sluníčko roztomilé
to bílé prádlo bělilo