Nesnadné léto

Stromy, voda, tráva
autor hudby: Petr Ulrych
autor textu: Jan Skácel

vyšlo na:
Stromy, voda, tráva - (2006)
Čtyřicet nej - (2007)
Hana a Petr Ulrychovi - nej písničky od A do Z - (2012)
Půlstoletí - (2014)


Na stromech usychají hnízda
kdo nenašel ten neztrácí
a světlo zní a v jeřabinách
nesnadné léto krvácí
a dlouho uléhají stíny
a tmavě karmínová krev
skropila větve vyšel měsíc
vyplašila se koroptev

Nesnadné léto nesnadný čas
nesnadný den a nesnadná noc
marně v ní kdosi volá o pomoc
marně v ní kdosi volá o pomoc
nesnadná noc nesnadný den
nesnadné léto nesnadný čas
nikdo už neposlouchá tichý hlas
nikdo už neposlouchá tichý hlas

Na stromech usychají hnízda
kdo nenašel ten neztrácí
a světlo zní a v jeřabinách
nesnadné léto krvácí
do ticha zasouvá se ticho
a marně ptáš se co je tvé
když zbýváš sán a stromům u cest
se barví listí od krve

Nesnadné léto nesnadný čas
nesnadný den a nesnadná noc
marně v ní kdosi volá o pomoc
marně v ní kdosi volá o pomoc
nesnadná noc nesnadný den
nesnadné léto nesnadný čas
nikdo už neposlouchá tichý hlas
nikdo už neposlouchá tichý hlas