Sám letěl k horám

Koločava
autor hudby: 
autor textu: 

vyšlo na:
Koločava - (2002)


Sám letěl k horám věčně tmavým
snad byl to on
snad to byl sokol stěhovavý
a zvon
co ozval se pak v dálce
zvonil píseň míru dlouho slíbenou
a on se lidským zrakům ztrácel
letěl hledat lásku vzdálenou

snad se vrátí
snad se vrátí
dřív než kouzlo staré báje
zvolna dohoří
snad se vrátí
snad se vrátí
tam kde prostou řečí lásky
lidé hovoří

na skále v horách věčně tmavých
kde nečpí dým
tam žije sokol stěhovavý
a já chci s ním
se vznášet v modré mraků dálce
šířku moří překlenout
a s ním se lidským zrakům ztrácet
letět hledat lásku vdálenou