Tři králové

Šumaři
autor hudby: 
autor textu: 

vyšlo na:
Šumaři - (2003)
Hana a Petr Ulrychovi - nej písničky od A do Z - (2012)


Tři králové jedou k Betlému
ke spasiteli našemu
a každý z nich veze vzácný dar
Kašpar, Melichar, Baltazar

slyšeli, že se zázrak stal
že narodil se světa král
a kdo mu zlato přinese
si věčnou spásu odnese
a kdo ho má ať nelení
ať dá i drahé kamení
a hluboce se pokloní
aby si krále naklonil

Tři králové jedou k Betlému
ke spasiteli našemu
a každý z nich veze vzácný dar
Kašpar, Melichar, Baltazar
a když pak stáli u jeslí
a ukázali co přinesli
dítě se na ně usmálo
a zlato si od nich nevzalo
zvěstovat lidem pospěšte
mé království jest nebeské
a zem se stane bohatou
až bude láska nad zlato