A v kútečku sedá frajarenka bledá

Nikola Šuhaj loupežník
autor hudby: Petr Ulrych
autor textu: Petr Ulrych

vyšlo na:
Nikola Šuhaj loupežník - (2019)


Sbor: 

Jako vody pramen 

co vyvěrá 

zbojníci sú švarní 

když hudba hrá 

ruky majú hore a zpívajú 

když jim pěkně hudlenky 

zahrajú 

 

Ona: 

A v kútečku sedá 

frajarenka bledá 

nepije na zraví 

protože ona ví 

až sa jednou zkrvaví 

hlavěnka 

že si potom vypláče očenka 

 

Sbor: 

Chlapci z hor sa nikoho 

nebojá 

veselo sa vracajú ze zboja 

ruky majú hore a zpívajú 

když jim pěkně hudlenky 

zahrajú 

 

Ona: 

A v kútečku sedá