Křížová cesta

Odyssea
autor hudby: 
autor textu: 

vyšlo na:
Odyssea - (1990)
Půlstoletí - (2014)


Tam v trnoví
už tvoje koruna čeká
kříž dubový
u cesty připraven leží
na záda vezmi ten kříž
chvíli nést ho teď smíš
tvému sténání odpoví
zvony z kostelních věží

Dál musíš jít
a chvíle k oddechu není
žár sluneční
ti pranic prominout nehodlá
nehodlá
nes jenom dále svůj kříž
ona však nebude blíž
hned jak žízeň tě navštíví
voda se na ocet změní

Tak proč ještě váháš
když už dávno tě vábí
hora nedaleká
a ta trocha dříví
přece chlapa tvý váhy
nepoleká

Jen vem ten kříž
a dej se na cestu dlouhou
sám uvidíš
že umím jen dobrou radu dát
a budeš rád
že jsi se na cestu dal
a kříž svůj poneseš dál
snad potom po létech pochopíš
že jsi se zbytečně bál
hm-m-m pochopíš
že jsi se zbytečně bál
Ăł-Ăł-Ăł pochopíš
že jsi se zbytečně bál