Křídla

Bylinky
autor hudby: P. Ulrych
autor textu: Ladislav Kopecký

vyšlo na:
Bylinky - (1985)
To nejlepší s Javory - (1994)
Pokoj lidem dobré vůle - (1998)
Čtyřicet nej - (2007)
Bylinky - (2011)
Hana a Petr Ulrychovi - nej písničky od A do Z - (2012)
Půlstoletí - (2014)


Kolik dní kolik let
kolik hlásek a vět
kolik zázraků
než narostla nám křídla
kolik pádů a ran
kolik závor a bran
kolik přízraků
než narostla nám křídla

Jsou křehká a vzácná
jak úsměv na tvé tváři
a sluší jim vítr
a výšky s modrou září
nehledej teplou skrýš
úděl svůj nezměníš
musíme vzhůru
když narostla nám křídla

Jsou křehká a vzácná ...