Malý koník

Příběh
autor hudby: P. Ulrych
autor textu: P. Ulrych

vyšlo na:
Příběh - (1987)
Příběh - Ententýny - (2004)


Malý koník větří smrt
ty můj koníčku ryzovraný
malý koník už má strach
proč ty jsi smutný neveselý
malý koník nechce dál
marně se vzpouzí marně vzpíná
jen trochu postůj koníčku
uslyšíš pěknou písničku
o krvi prolité
na trávě zelené
o tom proč nešlo říct
prosím vás dál už ne

Malý koník nechce jít
do řevu války hrůzy křiku
malý koník už má dost
spravedlivých i loupežníků
malý koník klopýtá
někdo mu vrazil do zad dýku
pročpak už padáš koníčku
mohl jsi slyšet písničku
tu která naříká
že zas krev prolili
ty už ji neslyšíš
tebe už zabili

rec: Copak to máte se slávou? Slavný je život - či lépe dílo.
A smrt je hnusná. Špatný hospodář mýtí lesy na pahorcích.
Špatný král vede války, špatný básník mluví o zkáze.
Mír. Mír! Mír!!!