Potřetí zaťali, dřevo promluvilo

Tichý hlas
autor hudby: P. Ulrych
autor textu: P. Ulrych

vyšlo na:
Tichý hlas - (1989)
Hana Ulrychová - (nejen) tichý hlas - (2007)


Potřetí zaťali
potřetí zaťali
dřevo promluvilo
dřevo promluvilo

A já nejsem dřevo
a já nejsem dřevo
a já nejsem dřevo

Já jsem krev a tělo
já jsem krev a tělo
já jsem krev a tělo
já jsem krev a tělo
já jsem krev a tělo

To už nezpívalo jen dřevo z javora
to zpívala celá javorová hora
já jsem krev a tělo

Zahodili hudci
sekery do dálky
ale staly se z nich
jedy zbroje války

A začaly hrozit
hoře javorové
že ji zničí celou
že už víc nebude

Vytrhl strom z těla
husle tisícleté
a podal je hudcům
hrejte hudci hrejte

Hrají hudci lidé
v hoře javorové
chtějí navždy zahnat
jedy války zbroje