Poďme, utnime ho

Tichý hlas
autor hudby: P. Ulrych
autor textu: P. Ulrych

vyšlo na:
Tichý hlas - (1989)
Hana Ulrychová - (nejen) tichý hlas - (2007)


Stromečku stromku malý
kdo z nás tě zasadil
abys tu pro nás dýchal
abys tu pro nás žil
kdo z nás tě první chránil
kdo z nás tě pěstoval
abys tu pro nás rostl
abys nás zachoval

My dobře víme
a nepovíme
přemnohý užitek z toho máme
my se stydíme
my se bojíme
neboj se něco s tím uděláme

Stromečku stromku malý
kdo z nás tě pěstoval
abys tu pro nás rostl
abys nás zachoval
stromečku stromku malý
koruno košatá
kdo z nás tě první zradil
korunou ze zlata

My dobře víme ...

Stromečku stromku malý
koruno košatá
kdo z nás tě první zradil
korunou ze zlata

My dobře víme ...

Uděláme roboty
zbavíme se lopoty
zbavíme se dřiny
zbavíme se hlíny

Budem jenom hráti
a housle dělati
budem velcí páni
a ne sprostí kmáni